RMA obrazac

Vrsta: * povrati moraju biti unaprijed dogovoreni i odobreni

Kontakt podaci
Naziv (ime i prezime):
Adresa:
Mjesto:
Poštanski broj:
Mobitel:
Email:

Podaci o artiklu
Broj računa:
Šifra artikla:
Naziv artikla:
Serijski broj:
Opis kvara / razlog povrata (što detaljnije):
Potvrđujem da sam pročitao i da se slažem sa Uvjetima poslovanja
Važno: djelatnici nemaju uvid u kreirane RMA obrasce sve dok ga fizički ne predate sa uređajem!