RMA obrazac

Vrsta:

Kontakt podaci
Naziv (ime i prezime):
Adresa:
Mjesto:
Poštanski broj:
Mobitel:
Email:

Podaci o artiklu
Broj računa:
Šifra artikla:
Naziv artikla:
Serijski broj:
Opis kvara / razlog povrata (što detaljnije):
Potvrđujem da sam pročitao i da se slažem sa Uvjetima poslovanja