Ovlašteno prodajno mjesto za Protecto jamstva

Objavljeno: 8. rujna 2017.
Ovlašteno prodajno mjesto za Protecto jamstva

Prilikom kupovine tehničkih uređaja kod nas od sada možete kupiti i Protecto jamstvo. Ponudu Protecto jamstva možete pronaći na ovome linku. Kod svakog artikla na kraju opisa dodali smo opcije za prikladna Protecto jamstva za odabrani uređaj.


PROTECTO JAMSTVO je specijalizirano jamstvo za tehničke uređaje.


ŠTO POKRIVA PROTECTO JAMSTVO?
PROTECTO JAMSTVO (produljenje garancije), šifre jamstva P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26 pokriva sve štete nastale: nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku jamstva proizvođača.

PROTECTO JAMSTVO (puno jamstvo), šifre jamstva P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, PJ1, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6, PJ7, PJ8, PJ9, PJ10, PJ11, PJ12 pokriva sve štete nastale: nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku jamstva proizvođača, nesretnim slučajem, elementarnim nepogodama, štetama na građevinama, djelovanjem mehaničke sile, strujnim udarom, provalnom krađom i nenamjernom nepažnjom korisnika (pad, lom, tekućina).*

PROTECTO JAMSTVO (pokriće rizika), šifre jamstva: P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54 pokriva štete nastale:kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom;provalnom krađom; požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem ili žarenjem; nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine) ali jedino u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja na sigurnom i zaštićenom mjestu; uz samopridržaj (vidi Samopridržaj, članak 6., stavak 5. ovih uvjeta); djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje; implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku; vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.); elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih lavina; požarom, udarom groma, eksplozijama svih vrsta, štetom nastalom gašenjem požara; blažom opekotinom i zapečenjem, dimom i čađom uslijed vanjskog djelovanja; neizravnim udarom groma; neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona; prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama.KOLIKO TRAJE PROTECTO JAMSTVO?
PROTECTO JAMSTVO stupa na snagu danom kupnje uređaja i traje 3 ili 5 godina od kupnje uređaja, ovisno o kupljenom roku PROTECTO JAMSTVA.

KADA I GDJE SE MOŽE KUPITI PROTECTO JAMSTVO?
PROTECTO JAMSTVO može se kupiti isključivo prilikom kupnje uređaja kod ovlaštenih prodajnih mjesta PROTECTO JAMSTVA

KAKO MOGU BITI SIGURAN U PROTECTO JAMSTVO?
Rizici korištenja tehničkih uređaja osigurani su kod vodećeg osiguravajućeg društva, tako da su vaša prava dodatno zajamčena.

PREDNOSTI PROTECTO JAMSTVA
do 5 godina punog jamstva
pokriva i štete izvan zakonskog jamstva proizvođača
besplatan popravak ili zamjena*
telefon za pomoć i prijavu šteta
brzo rješavanje šteta
osigurano kod vodećeg osiguravajućeg društva

ZA ŠTO SE MOŽE PRODULJITI JAMSTVO?
S PROTECTO jamstvom redovno se jamstvo može produljiti za:
Prijenosna i stolna računala
Ostalu računalnu opremu
Igraće konzole
Navigaciju
Projektore
Bijelu tehniku i male kućanske aparate
Foto i video opremu
TV/DVD/video uređaje
Hifi/audio uređaje
Mobilne i fiksne telefone
Klima uređaje

* Samo za sve štete koje su nastale nenamjernom nepažnjom korisnika, korisnik plaća udio u troškovima popravka ili u slučaju potpune štete troškovima novog uređaja (više u Općim uvjetima PROTECTO JAMSTVA).


Ovlašteno prodajno mjesto za Protecto jamstva